Κ. Κονιτσιώτης Α.Ε. | Αντιπροσωπείες Εισαγωγές - Εξαγωγές Εμπορία Ποτών

About us

The company K. Konitiotis S.A. was founded in 1994 by Konstantinos Konitsiotis and since then it imports and distributes alcohol beverages, juices and wines. By respecting human resources and its customers and partners K. Konitsiotis S.A. has managed to establish a strong presence in the market of Crete island first and furthermore to expand to the Greek market.