εγκαταστάσεις

Από το 2003 στεγαζόμαστε στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου που καλύπτουν έκταση 1500τμ στεγασμένου χώρου.